Archiwa autora: admin

Komitet Wyborczy Wyborców – Gminne Porozumienie Wyborcze, pragnie podziękować mieszkańcom gminy Zebrzydowice za udzielone poparcie i oddane głosy na naszych kandydatów na radnych i Wójta

Pełnomocnik Wyborczy
KWW Gminne Porozumienie Wyborcze
Bożena Kania – Sitek


Szanowni Państwo!
Przed nami wybory samorządowe.
21 października wybierzemy na nową kadencję radnych gminy i Wójta. Komitet Wyborczy Wyborców – Gminne Porozumienie Wyborcze przedstawia Państwu kandydatów i program oparty na wiedzy i doświadczeniu.. Są w nim zawarte te zadania i obszary, którymi chcielibyśmy się zająć w nowej kadencji.
Żeby je zrealizować, prosimy o poparcie naszych kandydatów!

My realizujemy obietnice i dotrzymujemy słowa!

Kandydaci na radnych i Wójta KWW – Gminne porozumienie Wyborcze.


Nasz kandydat na Wójta Gminy Zebrzydowice

Andrzej Kondziołka

 

Kandydat na Wójta Gminy Zebrzydowice –  lat 56, z zawodu nauczyciel, z wyboru samorządowiec, obecny wójt gminy, bezpartyjny

 

 


NASZ PROGRAM:

 • Pomoc w pozyskiwaniu środków rządowych przez mieszkańców na termomodernizację budynków —program „Czyste powietrze”
 • Dofinansowanie pobytu w placówkach opiekuńczych dzieciom w wieku 1-3 lat
  Kontynuacja projektów aktywizujących środowisko seniorów m.in. „Aktywny senior”, „Senior 60+”, „Klub seniora” itp.
 • Dodatkowe środki na sport dzieci i młodzieży — kluby sportowe, szkoły
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w Marklowicach Górnych
 • Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku w Kończycach Małych
 • Zapewnienie oferty edukacyjnej uwzględniającej oczekiwania społeczne
 • Wdrożenie systemu wsparcia dla podejmujących działalność gospodarczą na terenie gminy
 • Wspieranie inicjatyw społecznych, tym realizowanych w ramach Funduszy sołeckich
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej z wykorzysta­niem istniejącej bazy
 • Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) —dofinansowanie wymiany pieców c.o.
 • Kontynuacja działań zmierzających do rozwiązania problemu składowiska odpadów w Kaczycach
 • Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych (krajowych i europejskich) na realizację inwestycji na terenie gminy
 • Zapewnienie transportu publicznego (linie do Jastrzębia i Cieszyna), dowóz do szkół
 • Modernizacja dróg

-powiatowych (wspólnie z samorządem powiatowym): m.in. ul.Korczaka, Tuwima, Ks. Janusza, Konopnickiej
– przebudowa dróg gminnych — w 2019r. ul. Zielonej, Polnej Morcinka, Dworcowej, dokończenie remontu ul. Jutrzenki i Średnicowej, innych w kolejnych latach: wg potrzeb, posiadanej dokumentacji oraz możliwości finansowych
– poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg — budowa chodników dla pieszych m.in. koło boiska i szkoły w Kończycach Małych, parkingów, ścieżek rowerowych, rozbudowa monitoringu wizyjnego

 • Gospodarka wodno-ściekowa

– budowa odcinków kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Słonecznej, Ogrodniczej, Kolonii, Jesionowej, Stromej, Ks. Janusza, Zamkowej
– opracowanie nowych projektów kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Folwarcznej, Ustronnej, Wiejskie, Granicznej, Korczaka (innych w miarę potrzeb i możliwości)
– rozbudowa sieci wodociągowej m.in. wzdłuż ul. Malinowej, Myśliwskiej, Hallera, Świtezianki, Jutrzenki, Zamkowej, Dębowej, Górnej

 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego m.in. wzdłuż drogi powiatowej ul. Zagrodowej w Kończycach Małych, przy drogach gminnych (stosownie do potrzeb i możliwości)
 • Remont dachu na tzw. „Starej szkole” w Kaczycach Rozbudowa remizy OSP w Kończycach Małych
 • Kontynuacja gminnych programów ekologicznych dofinansowanie usuwanie azbestu, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wymiana kompostowników
 • Budowa nowoczesnego punktu GPSZOK