Kończyce Małe

Urszula Skowron
lat 64, wykształcenie wyższe, emerytowany pracownik samorządowy


Janina Węglorz
lat 68, samorządowiec, sołtys sołectwa Kończyce Małe


Kalina Szostek
lat 43, od rodowita Kończanka, z zawodu pielęgniarka, zatrudniona w W Przychodni NZOZ w Kończycach Małych, interesuje się muzyką i sportem


Janusz Pilorz
lat 51, wykształcenie średnie techniczne, pracownik Śląskiego Urzędu Celno-skarbowego, członek koła pszczelarskiego w Kończycach Małych, zainteresowany sportem i turystyką