Wybrane inwestycje zrealizowane w minionej kadencji

 • Budynek Socjalny w Kaczycach
  Budynek socjalny w Kaczycach
 • Budynek Sportowy w Kaczycach
 • Rozbudowa Kanalizacji i Wodociągów
 • Hydrofornia ul Rzeczna
 • Przebudowa dachu w Przedszkolu w Kończycach Małych
 • Ocieplenie szkoły w Marklowicach Górnych
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach

 • Rozbudowa OSP w Zebrzydowicach wraz z termomodernizacją

 • Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych
 • Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych

Rozbudowa Przedszkola w Zebrzydowicach

 • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę

 • Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych


Wybrane inwestycje drogowe:

Ul. Dworcowa

 • ul. Sobieskiego

 • ul Asnyka,Mickiewicza


Wybrane projekty unijne/społeczne

 • „Aktywny Senior na granicy”

 • „Młodzieżowy hokej nie zna granic”