Zebrzydowice

Grażyna Rychły
lat 65, wykształcenie średnie, emerytka, członkini Macierzy Ziemi Cieszyńskiej


Henryk Franek
lat 68, emerytowany pracownik Służby Celnej, samorządowiec, aktywny członek klubu rowerowego”Przerzutka” oraz Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej


Grzegorz Kukucza
lat 53, wykształcenie wyższe, nauczyciel szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach. Zainteresowany sportem i turystyką rowerową


Ireneusz Sacha
lat 46, wykształcenie średnie, przedsiębiorca prywatny, działacz sportowy, zainteresowany motoryzacją


Jarosław Turski
Jarosław Turski – lat 46, wykształcenie wyższe administracyjne, emerytowany oficer Straży Granicznej, bezpartyjny